Hidro Dizayn, hizmet alanlarındaki projeler için kamu ve özel sektör kuruluşlarına proje geliştirme aşamasından uygulama projelerinin yapımına kadar geniş bir yelpazede mühendislik hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

  • Ana (Master) Planlama
  • Planlama ve Fizibilite
  • Kesin Proje
  • Uygulama Projesi